กูไฉ่

กูไฉ่ ชื่ออื่น ๆ: กูไฉ่ (จีน-แต้จิ๋ว)ชื่อสามัญ : Chinese Chiveชื่อวิทยาศาสตร์ : Allium tuberosum Rottlerวงศ์ : ALLIACEAE ลักษณะทั่วไป ต้น : เป็นพรรณไม้ที่ปลูกมากในประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีน จะมีความสูงประมาณ 20-45 ซม. ทั้งต้นจะมีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว ใบ : จะออกจากโคนต้นเป็นเส้นแบน ยาว กว้างประมาณ 1.5-9 มิลลิเมตร ยาว 10-27 เซนติเมตร เป็นสีเขียวแก่ ขอบใบเรียบ ไม่มีขน ปลายใบแหลม ตัวใบเป็นมัน ดอก : จะออกจากโคนต้น สูงขึ้นประมาณ 50 เซนติเมตร ส่วนบนดอกจะออกเป็นช่อ มีกลีบหุ้มช่อดอกเนเยื่อสีขาว...

ขนุน

ขนุน ชื่ออื่น ๆ : มะหนุน(ภาคเหนือ ภาคใต้) ขะนู(ชอง-จันทบุรี) นากอ(มลายู-ปัตตานี) ขะเนอ(เขมร) เนน(ชาวบน-นครราชสีมา) นะยวยชะ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี)ซีคึย ปะหน่อย(กะเหรี่ยง-แม่อ่องสอน) ล้าง (เงี้ยว-ภาคเหนือ) ปอหล่อบิค (จีน) หมักหมี้(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ชื่อสามัญ : Jack Fruit Treeชื่อวิทยาศาสตร์ : Artocarpus heterophyllus Lam.วงศ์ : MORACEAE ต้น: เป็นพรรณไม้ยืนต้น ลำต้นมีความสูงประมาณ 8-15 เมตร มียางขาวทั้งต้น ใบ : จะออกสวลับกัน และมีลักษณะกลมรียาวประมาณ 7-15 ซม. ตรงปลายใบของมันจะแหลมและสั้นฐานใบจะเรียว ใบอ่อนบางครั้งจะมีรอยเว้าเข้าลึก ๆ 2 รอย...

ขอบชะนาง

ขอบชะนาง ชื่ออื่น ๆ : ขอบชะนางขาว หนอนตายอยากขาว หนอนขาว (ไทยภาคกลาง) ขอบชะนางแดง หนอนตายอยากแดง หนอนแดง (ไทยภาคกลาง) หญ้าหนอนตาย (เหนือ) หญ้ามูกมาย (สระบุรี) ตาสียาเก้อ ตอสีเพาะเกล (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)ชื่อสามัญ : –ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pouzolzia pentandra Benn.วงศ์ : URTICACEAE   ลักษณะทั่วไป ต้น : เป้นพรรณไม้ล้มลุกจำพวกหญ้า และเลื้อยแผ่ไปตามดินแต่ยอดจะตั้งขึ้น มี 2 ชนิด คือ ขอบชะนางแดง กับ ขอบชะนางขาว และมีลำต้นขนาดโตกว่าก้านไม่ขีดไฟเล็กน้อย ใบ : เป็นใบเดี่ยวจะออกสลับกัน รูปเป็น...

ขี้เหล็ก

ขี้เหล็ก ชื่ออื่น ๆ : ขี้เหล็กหลวง (ภาคเหนือ) ขี้เหล็กบ้าน (ลำปาง) ขี้เหล็กใหญ่ (ภาคกลาง) ยะหา (ปัตตานี) ขี้เหล็ก จีหรี่ (ภาคใต้)ชื่อสามัญ : Siamese cassiaชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia siamea lamk. ( C. Florida vahl)วงศ์ : CAESLPINIACEAE ลักษณทั่วไป: ต้น ขี้เหล้กเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ใบ : เป็นใบรวมซึ่งประกอบด้วยใบย่อยประมาณ 20 ใบ ลักษณะใบจะดกหนาทึบ คล้ายใบทรงบาดาลหรือใบของชุมเห็ดไทย ดอก : จะออกเป็นช่อสีเหลืองสวย ฝัก : มีลักษระแบนอวบและยาวประมาณ 15...

คดสัง

คดสัง ชื่ออื่น ๆ : หญ้ายอดคำ (ภาคเหนือ) , ชุด , จุด (ภาคใต้), ย่านตุด, คดสัง (สุราษฎร์ธานี), เปือย(นครพนม) เบน (ขอนแก่น)ชื่อสามัญ : –ชื่อวิทยาศาสตร์ : Combretum trifoliatum Vent.วงศ์ : COMBRETACEAE ลักษณะทั่วไป ต้น : เป็นพรรณไม้เถา หรือพรรณไม้พุ่มเลื้อย มีความสูงประมาณ 3-5 ม. ส่วนกิ่งอ่อนจะมีขนนุ่มสี น้ำตาลแกมเหลือง เมื่อแก่ผิวจะเกลี้ยง ใบ : ใบจะเป็นใบเดี่ยว จะออกตรงข้อเดียวกัน ลักษณะเป็นรูปรีหรือรูปหอกจะมีความกว้างประมาณ 3-5.5 ซม. มีความยามประมาณ 8-16 ซม....

คำไทย

คำไทย ชื่ออื่น ๆ : แสด, มะกายหยุม ( ภาคเหนือ ) , คำเงาะ, คำแงะ, คำแสด, คำแฝด ( กรุงเทพฯ ) , ชิติหมัก ( เลย ป, หมากมอง ( เงี้ยว แม่ฮ่องสอน ) , ส้มปู้, จำปู้ ( เขมร-สุรินทร์ ป , ชาด , ดอกชาติ (ภาคใต้), ชาตี, คำยง, ชาดี ( เขมร )ชื่อสามัญ :...

คูน

คูน ชื่ออื่น ๆ : ลมแล้ง ( ภาคเหนือ ) ,ชัยพฤกษ์, ราชพฤกษ์ (ภาคกลาง),ลักเคย , ลักเกลือ (ปัตตานี ),กีเพยะ (กะเหรี่ยง), ปูโย,ปีอยู,เปอโช,แมะหล่าหยู่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน),เช็งเชียชัวเพียงเต่า,อาเหล็กปก(จีน)ชื่อสามัญ : Golden Shower, Indian Laburnm, Puddingping Tree, Purging Cassiaiชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia fistula Linn.วงศ์ : CAESALPINIACEAE ลักษณะทั่วไป ต้น : คูนเป็นพรรณไม้ยืนต้น มีความสูงประมาณ 15 เมตร ใบ : เป็นใบประกอบ ตรงปลายก้านของมันจะเป็นใบคู่ ใบย่อยมี...

แครอท

แครอท ชื่ออื่นๆ : เครอท , ผักกาดหัวเหลือง, ผักชีหัวชื่อสามัญ : Carrot, Beesnest Plant, Bird is nest root, Queen Anne is lace Umbelliferaeชื่อวิทยาศาสตร์ : Daucus carota Linn.วงศ์ : UMBELLIFERAEลักษณะทั่วไป ต้น : เป็นพรรณไม้ล้มลุก จะมีอายุนาน ประมาณ 1-2 ปี ใบ : ใบนั้นจะมีลักษณะเป็นฝอย ราก : ลักษณะของรากนั้นยาวแลเรียว จะเป็นสีส้มทั้งผิวและเนื้อ การขยายพันธุ์ : โดยการใช้เมล็ดเพาะ ส่วนที่ใช้ :...

ชิงช้าชาลี

ชิงช้าชาลี ชื่ออื่น ๆ : บรเพ็ชร, ชิงช้าชาลี, ชิงชาลี (ไทยภาคกลาง), จุ่งจะริงตัวพ่อ (ภาคเหนือ), จุ่งจะลิงตัวแม่ (พายัพ), ตะซีคี ชื่อสามัญ : –ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tinospora tomentosa, Miessวงศ์ : MENISPERMACEAE ลักษณะทั่วไป : ต้น : เป็นพรรณไม้เถา ชอบเลื้อยพาดพันตามต้นไม้ใหญ่ ตามร้านเถานั้นจะมีลักษณะกลมและเกลี้ยง ใบ : ใบจะกลมโตและมีขนาดเดียวกับใบบอระเพ็ด และใบกระทุงหมาบ้า ดอก : จะเป็นช่อเล็ก ๆ สีเหลือง สวยน่าดูมาก ส่วนที่ใช้ : ต้น ใบ ดอก ใช้เป็นยา...

ชุมเห็ดเทศ

ชุมเห็ดเทศ ชื่ออื่น ๆ : หมากกะลิงเทศ, ลับมืนหลาว, ขี้คาก (ภาคเหนือ), ชุมเห็ดใหญ่, ชุมเห็ดเทศ (ไทยภาคกลาง), ส้มเห็ด (เชียงราย), ตะสีพอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), จุมเห็ด(มหาสารคาม), ตุ๊ยเฮียะเต่า, ฮุยวิจวบักทง (จีน)ชื่อสามัญ : Ringworm Bush, Candelabra Bush,Seven Golden Candle-stick.ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia alata Linn.วงศ์ : CAESALPINIACEAE ลักษณะทั่วไป : ต้น : เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดกลาง ลำต้นมีความสูง 2-3 เมตร ก้านใบนั้นยาวในก้านหนึ่งนั้นจะมีใบแตกออกเป็น 2 ทาง มีลักษณะคล้ายใบมะยม แต่จะโตและยาวกว่าประมาณ...