สร้อยทองทราย

สร้อยทองทราย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Suregada multiflorum Baill.ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAEชื่ออื่น : กระดูก, ยายปลูก, ขนุนดง, ขอบนางนั่ง, ขัณฑสกร, ช้องรำพัน, ขันทองพยาบาท, น้ำขันทอง, มะดูก, หมายดูก, ข้าวตาก, ขุนทอง, คุณทอง, ดูกไทร, ดูกไม รูปลักษณะ : สลอด เป็นไม้ยืนต้น สูง 4-15 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน กว้าง 3-6 ซม. ยาว 9-14 ซม. ดอกช่อ ออกที่ซอกใบ แยกเพศอยู่คนละต้น กลีบดอกสีนวล ผลแห้ง...

เลี่ยน

เลี่ยน ชื่อที่เรียก ดอกเลี่ยน ชื่ออื่นๆ เลี่ยน, เลี่ยน Lian, เคี่ยน Khian (Central); เกรียน Krian (Northern); เลี่ยนใบหใญ่ Lian bai yai (Central); เฮี่ยน Hian (Northern), ดอกเลี่ยน,ต้นเลี่ยน,ใบเลี่ยน,ผลเลี่ยน,รากเลี่ยน,เกรียน,เคี่ยน,เฮี่ยน หมวดหมู่ทรัพยากร พืช ลักษณะ ไม้ ยืนต้นขนาดใหญ่ ตระกูลเดียวกันกับสะเดา ลักษณะลำต้นและใบมีความใกล้เคียงกันกับสะเดา มีความสูงประมาณ 20-30 เมตร เป็นต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตเร็ว แตกกิ่งก้านออกไปรอบ ๆ ลำต้นเป็นจำนวนมาก เปลือกผิวลำต้นมีสีน้ำตาล มีแผลเป็นร่องตามยาว ลำต้นเจริญขึ้นตรง ทรงพุ่มกลมรูปกรวยโปร่ง ใบออกเป็นช่อ ช่อหนึ่งมีใบอยู่ประมาณ 3-5 ใบ ช่อใบยาวประมาณ...

ราชาวดีป่า

ราชาวดีป่า ชื่อที่เรียก ราชาวดีป่า ชื่ออื่นๆ ราชาวดีป่า ดอกด้ายหางหมา ไคร้บก เกี๋ยงพาไหล หัวเถื่อน ดอกแม่หม้าย หมวดหมู่ทรัพยากร พืช ลักษณะ ไม้ พุ่ม สูง ๓-๔ เมตร กิ่งโปร่ง มีขน ใบ ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปเรียวยาว กว้าง ๒.๕-๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๐-๒๐ เซนติเมตร ขอบจัก ผิวใบหยาบ ดอก สีขาว มีกลิ่นหอมแรง ออกเป็นช่อตามซอกใบ ยาว ๑๐-๑๕ เซนติเมตร กลีบเลี้ยงโคนติดกัน ปลายแยกเป็น ๔ แฉก กลีบดอกเป็นหลอดขนาดเล็ก ปลายแยกเป็น...

มะคำดีควาย

มะคำดีควาย ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Sapindus emarginatus  Wall. ชื่อสามัญ :   Soap Nut Tree วงศ์ :   Sapindaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้น สูง 10-30 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลอ่อน แตกเป็นร่องลึกตามแนวยาว ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 2-4 ใบ รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 5-7 ซม. ยาว 10-14 ซม. ปลายใบและโคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ สีเขียว ดอก ดอกแยกเพศ อยู่ต้นเดียวกัน ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกสีขาวนวล กลีบดอกมี 5...

มะละขี้นก

มะละขี้นก ชื่อสามัญ :  Bitter Cucumber, Bitter Gourd, Carilla Fruit. ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Momordica charantia Linn. วงศ์ :  CUCURBITACEAE ชื่ออื่น ๆ  ผักไห่ มะไห่ มะนอย มะห่วย ผักไซ (เหนือ) สุพะซู สุพะเด (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) มะร้อยรู (กลาง) ผักเหย (สงขลา) ผักไห (นครศรีธรรมราช) ระ (ใต้) ผักสะไล ผักไส่ (อีสาน) โกควยเกี๋ยะ โควกวย (จีน) มะระเล็ก มะระขี้นก (ทั่วไป)...

เปล้าน้อย

เปล้าน้อย ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Croton stellatopilosus  Ohba วงศ์ :   EUPHORBIACEAE ชื่ออื่น :   เปล้าท่าโพ (ภาคตะวันออกเฉียงใต้) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ไม้พุ่ม หรือไม้ยืนต้น สูง 1 – 4 เมตร ผลัดใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับรูปใบหอกกลับ กว้าง 4 – 6 ซม. ยาว 10 – 15 ซม. ดอกช่อ ออกที่ซอกใบบริเวณปลายกิ่ง และที่ปลายกิ่ง ดอกช่อย่อยขนาดเล็ก แยกเพศ อยู่ในช่อเดียวกัน กลีบดอกสีนวล ผลแห้ง แตกได้...

สีเสียดเหนือ

สีเสียดเหนือ ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Acacia catechu (L.f.) Willd. วงศ์ :                    Leguminosae ชื่อสามัญ :           Catechu Tree /Cutch Tree ชื่ออื่น :                สีเสียดแก่น (ราชบุรี), สีเสียด (เหนือ), สะเจ (เงี้ยง-แม่ฮ่องสอน), ลักษณะทั่วไป :  ไม้ยืนต้นสูง 5-15 ม. มีแหลมแหลมโค้ง สั้นกว่า 1 ซม. หูใบรุปลิ่มแคบขนาดเล็ก ใบประกอบแบบขนนก 2ชั้น เรียงสลับ ช่อใบย่อย 9-30 คู่...

กลิ้งกลางดง

กลิ้งกลางดง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stephania venosa (BP.) Spreng. ชื่อวงศ์ : MENISPERMACEAE ชื่ออื่น : สบู่เลือด บอรเพ็ดพุงช้าง, หัวสันโดษ (อีสาน), สบู่เลือด, สบู่เครือ (บางภาคเรียก) ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้เลื้อย มีรากสะสมอาหารเป็นหัวทรงกลมผิวมีทั้งชนิดขรุขระและเรียบ ต้นและกิ่งก้านเลื้อยพันกับสิ่งที่อยู่ใกล้ มีอายุการเจริญเติบโตฤดูกาลเดียว ในช่วงฤดูแล้งความชื้นไม่พอเถาจะแห้งตายเหลือไว้แต่หัวไต้ดิน เมื่อมีความชุ่มชื้นพอในฤดูฝนต้นจะเจริญขึ้นมาใหม่ หัวหรือรากสะสมอาหารนี้หากทำให้เกิดบาดแผลจะมีน้ำยางใสสีแดงไหลซึม การเกาะติดของ ใบบนกิ่งแบบเรียง สลับ ใบเป็นใบเดี่ยว ทรงใบรูปไข่แกมหัวใจ ปลายใบแหลมมีติ่งหาง โคนมนกว้างเว้าลึกเป็นติ่งหู ขอบใบและแผ่นใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ขนาดประมาณ 9.00 x 13.00 ซม. ผิวใบด้านใต้มีขนเล็กน้อย   ดอกออกเป็นช่อ แยกเพศ...

สะเดาไทย

สะเดาไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis  Valeton ชื่อสามัญ : Siamese neem tree, Nim , Margosa, Quinine วงศ์ :   Meliaceae ชื่ออื่น :  สะเลียม (ภาคเหนือ)  กะเดา (ภาคใต้) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้น สูง 5-10 เมตร เปลือกต้นแตกเป็นร่องลึกตามยาว ยอดอ่อนสีน้ำตาลแดง ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับรูปใบหอก กว้าง 3-4 ซม. ยาว 4-8 ซม. โคนใบมนไม่เท่ากัน...