โรคมะเร็งเต้านม อาการ ระยะของโรค และวิธีรักษาป้องกันอย่างถูกต้อง

โรคมะเร็งเต้านม (Breast Cancer) เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ในผู้หญิง จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมร้อยละ 37 ของมะเร็งทั้งหมดรองจากมะเร็งปอด ในสหรัฐอเมริกา ความก้าวหน้าในการตรวจและการรักษาทำให้มีอัตราการรอดชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมาก นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 โดยคาดว่ามีประมาณ 3.1 ล้านคนที่รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม และโอกาสของผู้หญิงที่เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมมีประมาณ 1 ใน 37 หรือ 2.7 เปอร์เซ็นต์ ส่วนประกอบของเต้านม มีอะไรบ้าง? เต้านมของคนเราประกอบไปด้วยไขมัน เนื้อเยื่อ ต่อมน้ำนมซึ่งเชื่อมต่อกับท่อน้ำนมที่เปิดยังหัวนม ภายในเต้านมยังมีหลอดเลือด และน้ำเหลืองซึ่งจะไปรวมกันยังต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ ประมาณ 90% ของมะเร็งเต้านมเกิดจากต่อมน้ำนม (lobular carcinoma) และท่อน้ำนม (ductal carcinoma) จึงมีโอกาสมากที่จะพบการเกิดมะเร็งในเต้านมทั้งสองข้าง ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดมะเร็งเต้านมที่แน่ชัด หากแต่มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคได้ ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งเต้านม 1.อายุ ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 50 ปีจะมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมสูงกว่าผู้หญิงที่อายุยังน้อย...