ไพล

ไพล ชื่อวิทยาศาสตร์         Zingiber montanum (Koen.) Theilade วงศ์                              Zingiberaceae ชื่อพ้อง                    Z. cassumunar Roxb., Z. purpureum Roscoe ชื่ออื่นๆ                   ปูลอย ปูเลย มิ้นสะล่าง ว่านไฟ สารออกฤทธิ์              ได้มีผู้ทดลองฤทธิ์ลดการอักเสบของสารที่สกัดได้จากไพลหลายชนิด คือ (E)-4(3¢,4¢-dimethylphenyl) but-3-ene (1) ออกฤทธิ์ยับยั้ง prostaglandin (2) เคอร์คิวมิน ซึ่งเป็นสารสีเหลือง (3-9) และ cassumunarins A, B, C น้ำมันหอมระเหย (10, 11) ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวกับแก้ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ...