โคกกระออม

โคกกระออม ชื่อสามัญ : Ballon Vine, Heart Pea, Heart seed, Smooth leaved Heart Pea. ชื่อวิทยาศาสตร์: Cardiospermum halicacabum Linn. วงศ์ : SAPINDACEAE ชื่ออื่น ๆ : ลูบลีบเครือ ( เหนือ ) , โคกกระออม ( กลาง ) , ตุ้มต้อก (แพร่ติ๊นโข่ ไหน (จีน), โพออม (ปัตตานี), วิวี่ (ปราจีนบุรี) ลักษณะทั่วไป ต้น : เป็นพรรณไม้เถาขนาดกลาง...