แครอท

แครอท ชื่ออื่นๆ : เครอท , ผักกาดหัวเหลือง, ผักชีหัวชื่อสามัญ : Carrot, Beesnest Plant, Bird is nest root, Queen Anne is lace Umbelliferaeชื่อวิทยาศาสตร์ : Daucus carota Linn.วงศ์ : UMBELLIFERAEลักษณะทั่วไป ต้น : เป็นพรรณไม้ล้มลุก จะมีอายุนาน ประมาณ 1-2 ปี ใบ : ใบนั้นจะมีลักษณะเป็นฝอย ราก : ลักษณะของรากนั้นยาวแลเรียว จะเป็นสีส้มทั้งผิวและเนื้อ การขยายพันธุ์ : โดยการใช้เมล็ดเพาะ ส่วนที่ใช้ :...