แคบ้าน

แคบ้าน ชื่ออื่น ๆ : แคแดง ( เชียงใหม่ ) , แคบ้าน ( กลาง )ชื่อสามัญ : Cork Wood Tree, Vegetable Humming Bird Agattiชื่อวิทยาศาสตร์  :  Sesban Sesbania grandiflora ( Desv. ) Linn.วงศ์ : PAPILIONACEAEลักษณะทั่วไป ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็ก กิ่งนั้นจะเปราะง่าย แต่ไม่ค่อยแตกกิ่งก้าน ใบ : ใบจะเป็นใบประกอบใบย่อมนั้นมีขนาดเล็ก ในหนึ่งใบจะมีใบย่อมเป็นจำนวนมาก ดอก : ดอกจะออกเป็นกระจุกประมาณ 2-4 ดอก...