เตยหอม

เตยหอม ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Pandanus amaryllifolius  Roxb.ชื่อสามัญ :   Pandanus Palm , Fragrant Pandan , Pandom wangi.วงศ์ :    Pandanaceaeชื่ออื่น :   ปาแนะวองิง (มาเลเซีย-นราธิวาส) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวลักษณะแตกกอเป็นพุ่มขนาดเล็ก ลำต้นเป็นข้อ ใบออกเป็นพุ่มบริเวณปลายยอด เมื่อโตจะมีรากค้ำจุนช่วยพยุงลำต้นไว้ ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับเวียนเป็นเกลียวขึ้นไปจนถึงยอด ลักษณะใบยาวเรียวคล้ายใบหอก ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบเป็นมัน เส้นกลางใบเว้าลึกเป็นแอ่ง ถ้าดูด้านท้องใบจะเห็นเป็นรูปคล้ายกระดูกงูเรือ ใบมีกลิ่นหอม ส่วนที่ใช้ :  ต้นและราก, ใบสด สรรพคุณ : ต้นและราก   –  ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ แก้กระษัย ใบสด –  ตำพอกโรคผิวหนัง –  รักษาโรคหืด –  น้ำใบเตย ใช้เป็นยาบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่น –  ใช้ผสมอาหาร แต่งกลิ่น ให้สีเขียวแต่งสีขนม วิธีและปริมาณที่ใช้ :...

เตยหอม

เตยหอม ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Pandanus amaryllifolius  Roxb.ชื่อสามัญ :   Pandanus Palm , Fragrant Pandan , Pandom wangi.วงศ์ :    Pandanaceaeชื่ออื่น :   ปาแนะวองิง (มาเลเซีย-นราธิวาส) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวลักษณะแตกกอเป็นพุ่มขนาดเล็ก ลำต้นเป็นข้อ ใบออกเป็นพุ่มบริเวณปลายยอด เมื่อโตจะมีรากค้ำจุนช่วยพยุงลำต้นไว้ ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับเวียนเป็นเกลียวขึ้นไปจนถึงยอด ลักษณะใบยาวเรียวคล้ายใบหอก ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบเป็นมัน เส้นกลางใบเว้าลึกเป็นแอ่ง ถ้าดูด้านท้องใบจะเห็นเป็นรูปคล้ายกระดูกงูเรือ ใบมีกลิ่นหอม ส่วนที่ใช้ :  ต้นและราก, ใบสด สรรพคุณ : ต้นและราก   –  ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ แก้กระษัย ใบสด –  ตำพอกโรคผิวหนัง –  รักษาโรคหืด –  น้ำใบเตย ใช้เป็นยาบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่น –  ใช้ผสมอาหาร แต่งกลิ่น ให้สีเขียวแต่งสีขนม วิธีและปริมาณที่ใช้ :...