เดือย

เดือย ชื่ออื่น ๆ : เดือยหิน, มะเดือย (พายัพ), ลูกเดือย (ใต้), เป้นี (กะเหรี่ยง-กำแพง), สกูย (เขมร)ชื่อสามัญ : Jobs tearsชื่อวิทยาศาสตร์ : Coix lachryma-jobi L.วงศ์ : GRAMINEAE ลักษณะทั่วไป : ต้น : เป็นพรรณไม้ล้มลุก ซึ่งอยู่ในวงศ์หญ้าและข้าว เป็นพืชที่มีลำต้นแตกกิ่งเล็กน้อย และมีอายุเพียงปีเดียว ใบ : เนื่องจากเป็นพืชในวงศ์หญ้าและข้าว ฉะนั้นใบจึงมีส่วนยาวมากกว่าส่วนกว้าง ปลายใบแหลม ขอบใบขนานแต่เมื่อลูบ ๆ ดูจะรู้สึกสาก ๆ หูใบสั้น มีสีเขียว ดอก : ดอกเดี่ยว เป็นดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศ...