เฉียงพร้านางแอ

เฉียงพร้านางแอ ชื่ออื่น : สันพร้านางแอ (ไทย), เขียงพร้า, กวางล่ามา (ตราด), บงมั่ง (ปราจีน), แสนฟ้านางแอ,โอ่งนั่ง, บ่งนั่ง (อุดร), วงคต, บงคต, สีฟันนางแอ, เฉียงพร้านางแอ่น (พายัพ), คอแห้ง,เขียงฟ้า (ภาคใต้), เขียงพร้านางแอ (ชุมพร), กูมุย (เขมรสุรินทร์)ชื่อสามัญ : –ชื่อวิทยาศาสตร์ : Carallia Brachiata Lb., C. Integerrimaวงศ์ : RHIZOPHORACEAEลักษณะทั่วไป : ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ แตกกิ่งก้านสาขาตรงเรือนยอดของ ต้น เปลือกต้นเป็นสีดำและขรุขระเล็กน้อย ใบ : เป็นไม้ใบเดี่ยว ออกใบสลับกันไปตามลำต้น...