หอมแดง

หอมแดง หอมแดง  เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ ของประเทศในถบ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยส่งออกหอมแดงไปยังประเทศมาเลเซียเป็นจำนวนมาก การซื้อขายส่วนใหญ่เป็นหัวๆ ชั่งขายเป็นกิโลกรัม และมัดขายเป็นกำๆ แต่ก็ขายตามน้ำหนัก เช่นเดียวกัน  ชื่อวิทยาศาสตร์ :          Allium cepa linn .cv group Aggregatum ชื่อวงศ์ :                       Ascalonicum auct . non linn . ชื่ออื่นๆ :                        ปะเซอก้อ ปะเซะส่า หอมแดง หอมไทย หอมบัว...