หนาดใหญ่

หนาดใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์    Blumea balsamifera DC.  ชื่อสามัญ : Ngai Camphor Tree. ชื่อวงศ์   COMPOSITAE ชื่ออื่น  หนาด, พิมเสน, หนาดหลวง, คำพอง (เหนือ), จะบอ (ปัตตานี), ตั้งโฮงเช่า (จีน) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็นไม้พุ่มสูง 1-4 ม. ลำต้นกลมมีขนนุ่มยาว เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา มีกลิ่นหอมของการบูร ใบรูปหอกแกมขอบขนาน ปลายและโคนแหลม กว้าง 5-12 ซม. ยาว 10-30 ซม. ขอบจักฟันเลื่อย มีขนนุ่มละเอียดปกคลุม ท้องใบขนยาวกว่า มีหูใบดอกเล็กเป็นพุ่มกระจุกกลม ออกเป็นช่อใหญ่ๆ ที่ปลายกิ่งและง่ามใบ ผลมีขนสีขาว...

หนาดใหญ่

หนาดใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์    Blumea balsamifera DC.  ชื่อสามัญ : Ngai Camphor Tree. ชื่อวงศ์   COMPOSITAE ชื่ออื่น  หนาด, พิมเสน, หนาดหลวง, คำพอง (เหนือ), จะบอ (ปัตตานี), ตั้งโฮงเช่า (จีน) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็นไม้พุ่มสูง 1-4 ม. ลำต้นกลมมีขนนุ่มยาว เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา มีกลิ่นหอมของการบูร ใบรูปหอกแกมขอบขนาน ปลายและโคนแหลม กว้าง 5-12 ซม. ยาว 10-30 ซม. ขอบจักฟันเลื่อย มีขนนุ่มละเอียดปกคลุม ท้องใบขนยาวกว่า มีหูใบดอกเล็กเป็นพุ่มกระจุกกลม ออกเป็นช่อใหญ่ๆ ที่ปลายกิ่งและง่ามใบ ผลมีขนสีขาว...