หญ้าพันงูขาว

หญ้าพันงูขาว หญ้าพันงูขาวชื่ออื่น ๆ : พันงูเล็ก, พันงูขาว, หญ้าท้อง (ภาคกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Achyranthes aspera Linn. วงศ์ : AMARANTHACEAE ลักษณะทั่วไป ต้น : เป็นพรรณไม้ล้มลุกที่มีลำต้นตั้งตรง ลำต้นแตกกิ่งก้านสาขามาจากโคนลำต้นนั้นมีขนนุ่มขึ้นทั่วไป ใบ : ใบมีลักษณะเป็นรูปยาวรี หรือรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบแหลม หรือป้าน ริมขอบใบเรียบ ไม่มีหยัก ดอก : ดอกออกเป็นช่อตั้งตรง ในช่อดอกนั้น มี หนามเป็นมันมีสีม่วง หรือสีแดง กลีบดอกมีลักษณะเป็นรูปไข่ มีสีขาวเมื่อแก่ ดอกนั้นก็จะกลายเป็นหนามแหลม ผล : ผลมีลักษณะเป็นหนามแหลม การขยายพันธุ์ :...