หญ้าคา

หญ้าคา ชื่ออื่น ๆ : คา, หญ้าคา, คาหลวง (ภาคกลาง) , ลาแล, ลาลาง (ภาคใต้), เก้าฮี (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Imperata cylindrica (Linn.) Beauv.วงศ์ : GRAMINEAE ลักษณะทั่วไป : ต้น : เป็นพรรณไม้ล้มลุก จำพวกเดียวกับหญ้า มีเหง้าอยู่ใต้ดิน ลำต้นที่อยู่เหนือดิน มีความสูงประมาณ 1-4.5 ฟุต ใบ : ลักษณะของใบออกเป็นกระจุก ตามบริเวณโคนต้น ใบมีรูปหอกเรียวยาว ริมขอบใบคม มีขนเป็นกระจุก ใบมีขนาดยาวประมาณ 100-200 ซม. กว้างประมาณ 1-2.5 ซม. ดอก :...