สะเดา

สะเดา ชื่ออื่น : สะเลียม (ภาคเหนือ) กะเดา (ภาคใต้)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valetonชื่อสามัญ : Siamese neem tree, Nim , Margosa, Quinineวงศ์ : Meliaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้น สูง 5-10 เมตร เปลือกต้นแตกเป็นร่องลึกตามยาว ยอดอ่อนสีน้ำตาลแดง ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับรูปใบหอก กว้าง 3-4 ซม. ยาว 4-8 ซม. โคนใบมนไม่เท่ากัน ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย แผ่นใบเรียบ...

สะเดา

สะเดา ชื่ออื่น : สะเลียม (ภาคเหนือ) กะเดา (ภาคใต้)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valetonชื่อสามัญ : Siamese neem tree, Nim , Margosa, Quinineวงศ์ : Meliaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้น สูง 5-10 เมตร เปลือกต้นแตกเป็นร่องลึกตามยาว ยอดอ่อนสีน้ำตาลแดง ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับรูปใบหอก กว้าง 3-4 ซม. ยาว 4-8 ซม. โคนใบมนไม่เท่ากัน ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย แผ่นใบเรียบ...

สะเดา

สะเดา ชื่ออื่น : สะเลียม (ภาคเหนือ) กะเดา (ภาคใต้)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valetonชื่อสามัญ : Siamese neem tree, Nim , Margosa, Quinineวงศ์ : Meliaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้น สูง 5-10 เมตร เปลือกต้นแตกเป็นร่องลึกตามยาว ยอดอ่อนสีน้ำตาลแดง ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับรูปใบหอก กว้าง 3-4 ซม. ยาว 4-8 ซม. โคนใบมนไม่เท่ากัน ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย แผ่นใบเรียบ...

สะเดา

สะเดา ชื่ออื่น : สะเลียม (ภาคเหนือ) กะเดา (ภาคใต้)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valetonชื่อสามัญ : Siamese neem tree, Nim , Margosa, Quinineวงศ์ : Meliaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้น สูง 5-10 เมตร เปลือกต้นแตกเป็นร่องลึกตามยาว ยอดอ่อนสีน้ำตาลแดง ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับรูปใบหอก กว้าง 3-4 ซม. ยาว 4-8 ซม. โคนใบมนไม่เท่ากัน ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย แผ่นใบเรียบ...