สะระแหน่

สะระแหน่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Metha cordifolia Opiz. ชื่อวงศ์ : Labiatae ชื่อสามัญ : Kitchen Mint, Marsh Mint ชื่ออื่น : หอมด่วน หอมเดือน (ภาคเหนือ), มักเงาะ สะแน่ (ภาคใต้), สะระแหน่สวน (ภาคกลาง), ขะแยะ (อีสาน) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สะระแหน่ เป็นพืชล้มลุกเลี้อยตามพื้นดิน ลำต้นสีแดงเข้ม ใบกลมขนาดหัวแม่มือ ใบค่อนข้างหนา ริมใบหยักโดยรอบ ภายในใบเป็นคลื่นยับย่น และมีกลิ่นหอม สารสำคัญที่พบ ทั้งใบและลำต้นมีน้ำมันหอมระเหย ซึ่งประกอบด้วยสารเมนทอล (Menthol) ไลโมนีน (Limonene) นีโอเมนทอล (Neomenthol)เป็นต้น สรรพคุณ...

สะระแหน่

สะระแหน่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Metha cordifolia Opiz. ชื่อวงศ์ : Labiatae ชื่อสามัญ : Kitchen Mint, Marsh Mint ชื่ออื่น : หอมด่วน หอมเดือน (ภาคเหนือ), มักเงาะ สะแน่ (ภาคใต้), สะระแหน่สวน (ภาคกลาง), ขะแยะ (อีสาน) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สะระแหน่ เป็นพืชล้มลุกเลี้อยตามพื้นดิน ลำต้นสีแดงเข้ม ใบกลมขนาดหัวแม่มือ ใบค่อนข้างหนา ริมใบหยักโดยรอบ ภายในใบเป็นคลื่นยับย่น และมีกลิ่นหอม สารสำคัญที่พบ ทั้งใบและลำต้นมีน้ำมันหอมระเหย ซึ่งประกอบด้วยสารเมนทอล (Menthol) ไลโมนีน (Limonene) นีโอเมนทอล (Neomenthol)เป็นต้น สรรพคุณ...