สกุณี

สกุณี ชื่ออื่น ๆ : สนเทศ, สนแผง (กรุงเทพฯ), จันทยี (เชียงใหม่), เช่อป๋อ (จีนกลาง), เฉ็กแปะ(แต้จิ๋ว) ชื่อสามัญ : Chinese Arborvitae, Oriental Arborvitae ชื่อวิทยาศาสตร์ : Biota orientalis (Linn.) Endl., B.chinensis Hort., Thuja chinesis Hort., T.orientalis Linn. วงศ์ : CUPRESSACEAE ลักษณะ ทั่วไป : ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้น แตกกิ่งก้านสาขามากมาย และลำต้นจะบิดเป็นเกลียว เปลือกต้นมีสีน้ำตาลอมแดง ลำต้นจะสูงเต็มที่ประมาณ 20...