ลิ้นกระบือ

ลิ้นกระบือ ชื่อวิทยาศาสตร์ Excoecaria cochinchinensis Lour. ชื่อสามัญ Picara วงศ์ Euphorbiaceae ชื่ออื่น กะเบือ  กำลังกระบือ ลักษณะพฤษศาสตร์ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ 0.5 – 1.5 เมตร แตกกิ่งก้านสาขามาก ใบเดี่ยว การเกาะติดของใบบนกิ่งแบบสลับ ใบรูปใบหอก หรือรูปใบหอกแกมรูปไข่ ปลายใบมนแหลมโคนเรียวแหลม ผิวใบด้านบนสีเขียว ส่วนด้านใต้สีแดง ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยมีขนาดเล็กและแยกเพศ ดอกเป็นเพศผู้และเพศเมียอยู่ต่างช่อกัน ช่อดอกตัวผู้มีดอกย่อยจำนวนมาก ช่อดอกตัวเมียมีเพียง 2 – 3 ดอก ผลทรงกลมมี 3 พู เมื่อแก่จะแห้งแล้วแตกตามพู สรรพคุณด้านสมุนไพร ใบ  ใช้ใบสดตำผสมกับเหล้าคั้นเอาแต่ น้ำกิน เป็นยาขับเลือดและน้ำคาวปลาหลังคลอด ประจำเดือนไม่ปกติ...