ราชาวดีป่า

ราชาวดีป่า ชื่อที่เรียก ราชาวดีป่า ชื่ออื่นๆ ราชาวดีป่า ดอกด้ายหางหมา ไคร้บก เกี๋ยงพาไหล หัวเถื่อน ดอกแม่หม้าย หมวดหมู่ทรัพยากร พืช ลักษณะ ไม้ พุ่ม สูง ๓-๔ เมตร กิ่งโปร่ง มีขน ใบ ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปเรียวยาว กว้าง ๒.๕-๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๐-๒๐ เซนติเมตร ขอบจัก ผิวใบหยาบ ดอก สีขาว มีกลิ่นหอมแรง ออกเป็นช่อตามซอกใบ ยาว ๑๐-๑๕ เซนติเมตร กลีบเลี้ยงโคนติดกัน ปลายแยกเป็น ๔ แฉก กลีบดอกเป็นหลอดขนาดเล็ก ปลายแยกเป็น...