มะเฟือง

มะเฟือง ชื่ออื่น ๆ : มะเฟือง (ทั่วไป), เฟือง (ภาคใต้), สะบือ(เขมร)ชื่อสามัญ : Star Fruit, carambolaชื่อวิทยาศาสตร์ : Averrhoa carambola Linn.วงศ์ : AVERRHOACEAE ลักษณะทั่วไป : ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้น ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง ซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกับตะลิงปลิง มีลำต้นเป็นสีน้ำตาลอ่อน เปลือกของลำต้นค่อนข้างขรุขระมีตุ่มเล็ก ๆ ทั่วไป ใบ : เป็นใบรวม จะออกเรียงกันเป็นคู่ ๆ ไปตามแผง แผงหนึ่งมีประมาณ 7-15 คู่ ลักษณะของใบย่อยเป็นรูปมนรี ปลายใบแหลม ริมขอบใบเรียบเกลี้ยง ใบย่อยตรงปลายแผงมักจะมีขนาดใหญ่กว่าใบตรงโคนแผง ดอก : ดอกออกเป็นช่อสั้น...

มะเฟือง

มะเฟือง ชื่ออื่น ๆ : มะเฟือง (ทั่วไป), เฟือง (ภาคใต้), สะบือ(เขมร)ชื่อสามัญ : Star Fruit, carambolaชื่อวิทยาศาสตร์ : Averrhoa carambola Linn.วงศ์ : AVERRHOACEAE ลักษณะทั่วไป : ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้น ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง ซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกับตะลิงปลิง มีลำต้นเป็นสีน้ำตาลอ่อน เปลือกของลำต้นค่อนข้างขรุขระมีตุ่มเล็ก ๆ ทั่วไป ใบ : เป็นใบรวม จะออกเรียงกันเป็นคู่ ๆ ไปตามแผง แผงหนึ่งมีประมาณ 7-15 คู่ ลักษณะของใบย่อยเป็นรูปมนรี ปลายใบแหลม ริมขอบใบเรียบเกลี้ยง ใบย่อยตรงปลายแผงมักจะมีขนาดใหญ่กว่าใบตรงโคนแผง ดอก : ดอกออกเป็นช่อสั้น...