มะขามแขก

มะขามแขก ชื่อวิทยาศาสตร์             Senna  alexandrina  P. Miller ชื่อวงศ์                       Fabaceae (Leguminosae) ชื่อพ้อง                      Cassia acutifolia  Delile, Cassia angustifolia  Vahl, Cassia obovata  Collad., Cassia senna  L. ชื่อสามัญ                  Alexandria senna, Alexandrian senna  Indian senna, senna, Tinnevelly senna  ลักษณะทั่วไป :  มะขามแขก เป็นไม้พุ่ม ขนาดเล็ก...