มะขามป้อม

มะขามป้อม ชื่ออื่น ๆ : สันยาส่า, มั่งลู่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), กำทวด (ราชบุรี), กันโตด (เขมร-จันทบุรี), อิ่ว, อำโมเหล็ก (จีน)ชื่อสามัญ : Malacca Tree, Emblic Vyrobalan, Indian Gooseberryชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus emblica Linn.วงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทั่วไป : ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 7 เมตร ลักษณะของเปลือกค่อนข้างเรียบเกลี้ยง ใบ : ใบออกเป็นใบรวม มีใบย่อยออกเรียงกันเป็น 2 แถว คล้ายขนนก ลักษณะของใบย่อย เป็นใบขนาดเล็ก...

มะขามป้อม

มะขามป้อม ชื่ออื่น ๆ : สันยาส่า, มั่งลู่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), กำทวด (ราชบุรี), กันโตด (เขมร-จันทบุรี), อิ่ว, อำโมเหล็ก (จีน)ชื่อสามัญ : Malacca Tree, Emblic Vyrobalan, Indian Gooseberryชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus emblica Linn.วงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทั่วไป : ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 7 เมตร ลักษณะของเปลือกค่อนข้างเรียบเกลี้ยง ใบ : ใบออกเป็นใบรวม มีใบย่อยออกเรียงกันเป็น 2 แถว คล้ายขนนก ลักษณะของใบย่อย เป็นใบขนาดเล็ก...