พริกไทย

พริกไทย พริกไทย  ใช้เป็นเครื่องเทศ และยังใช้แต่งกลิ่นอาหารมานาน ทำให้อาหารมีรสชวนกิน แล้วพริกไทยยังมีส่วนช่วยถนอมอาหาร ทำให้อาหารที่ใช้พริกไทยปรุงนั้น เก็บไว้ได้นานกว่าปรกติ พริกไทยมีกลิ่นหอมนั้น เนื่อง จากมีน้ำมันหอมระเหย ( Volatile Oil) อยู่ในพริกไทย นอกจากนี้แล้วในพริกไทยยังมีอัลกาลอยด์ Piperine อัลคาลอยด์ Piperineมีฤทธิ์เป็นยาฆ่าแมลงกล่าวกันว่า Peperine จะมีฤทธิ์ในการฆ่าแมลงวันดีกว่า Pyrethrin แต่ไม่เป็นพิษต่อคนชื่อสามัญ          ชื่อวิทยาศาสตร์           Piper nigrum Linn. วงศ์         Piperraceae ชื่ออื่น          พริกน้อย (เหนือ) พริก (ใต้) พริกขี้นก พริกไทยดำ พริกไทยล่อน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็น ต้นไม้ประเภทไม้เลื้อย มีความสูงประมาณ 5 เมตร...

พริกไทย

พริกไทย พริกไทย  ใช้เป็นเครื่องเทศ และยังใช้แต่งกลิ่นอาหารมานาน ทำให้อาหารมีรสชวนกิน แล้วพริกไทยยังมีส่วนช่วยถนอมอาหาร ทำให้อาหารที่ใช้พริกไทยปรุงนั้น เก็บไว้ได้นานกว่าปรกติ พริกไทยมีกลิ่นหอมนั้น เนื่อง จากมีน้ำมันหอมระเหย ( Volatile Oil) อยู่ในพริกไทย นอกจากนี้แล้วในพริกไทยยังมีอัลกาลอยด์ Piperine อัลคาลอยด์ Piperineมีฤทธิ์เป็นยาฆ่าแมลงกล่าวกันว่า Peperine จะมีฤทธิ์ในการฆ่าแมลงวันดีกว่า Pyrethrin แต่ไม่เป็นพิษต่อคนชื่อสามัญ          ชื่อวิทยาศาสตร์           Piper nigrum Linn. วงศ์         Piperraceae ชื่ออื่น          พริกน้อย (เหนือ) พริก (ใต้) พริกขี้นก พริกไทยดำ พริกไทยล่อน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็น ต้นไม้ประเภทไม้เลื้อย มีความสูงประมาณ 5 เมตร...