ผักบุ้งทะเล

ผักบุ้งทะเล ชื่ออื่น : ละบูเลาห์ (มลายู-นราธิวาส)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ipomoea pes-caprae ( L.) R.br.ชื่อสามัญ : Goat’s Foot Creeper, Beach Morning Gloryวงศ์ : Convolvulaceae ลักษณะทั่วไป : ไม้เลื้อยล้มลุก เลื้อยไปตามผิวทรายหรือดิน ชอบขึ้นในพื้นที่ใกล้ทะเล ทั้งต้นมีน้ำยางสีขาว ใบ เดี่ยว แผ่นใบกว้าง โคนใบรูปหัวใจ ปลายใบเว้าลึก ดอก ช่อ มี 4-6 ดอก กลีบดอกสีชมพูอมม่วง กลีบดอกติดกันปลายบานคล้ายปากแตร ดอกบานตอนเช้า บ่ายๆ จะหุบเหี่ยว ผล เป็นผลแห้งแตกได้ ส่วนที่ใช้ :...