ผักกะโฉม

ผักกะโฉม ชื่ออื่น ๆ : ผักกะโสม (ภาคกลาง), จุ้ยห่วยเฮียง (แต้จิ๋ว), อ้มกบ (เชียงใหม่), สุ่ยหุยเซียง (จีนกลาง)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Limnophila rugosa (Roth) Merr., Herpestis rugosa Roth, L.roxburghii G. Donวงศ์ : ACROPHULARIACEAE ลักษณะทั่วไป : ต้น : เป็นพรรณไม้ล้มลุก ลำต้นจะแตกแขนงออกไป ต้นที่ยังเล็กอยู่จะมีขนปกคลุม แต่พอโตแล้วหรือแก่ขนก็จะหลุดร่วงไปเอง ลำต้นสูงประมาณ 1-2 ฟุตมีกลิ่นหอม และเป็นพรรณไม้ที่มีอายุปีเดียว ใบ : เป็นใบเดี่ยว ออกเป็นคู่ ๆ ตรงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ ปลายมน...