บอระเพ็ด

บอระเพ็ด ชื่ออื่น ๆ : จุงจิง, เครือเขาฮ่อ, จุ่งจะลิง (ภาคเหนือ-พายัพ), หางหนู (อุบลราชธานี-สระบุรี), เจตมูลหนาม, เจตมูลย่าน (หนองคาย), เจตมูลย่าน, เถาหัวด้วน (ภาคใต้), เจ็ดหมุนปลูก (ภาคใต้)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f.& Thomsonวงศ์ : Menispermaceae ลักษณะทั่วไป : ต้น : เป็นพรรณไม้เถาเลื้อย ใบ : จะมีลักษณะคล้ายกับบอระเพ็ดพุงช้าง ตรงริมขอบใบเรียบ แต่จะไม่มีเหลี่ยม ดอก : ออกตามซอกใบ ดอกแยกเพศอยู่คนละช่อ ดอกสีเขียวอมเหลือง มีขนาดเล็กมาก ผล รูปทรงค่อนข้างกลม...

บอระเพ็ด

บอระเพ็ด ชื่ออื่น ๆ : จุงจิง, เครือเขาฮ่อ, จุ่งจะลิง (ภาคเหนือ-พายัพ), หางหนู (อุบลราชธานี-สระบุรี), เจตมูลหนาม, เจตมูลย่าน (หนองคาย), เจตมูลย่าน, เถาหัวด้วน (ภาคใต้), เจ็ดหมุนปลูก (ภาคใต้)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f.& Thomsonวงศ์ : Menispermaceae ลักษณะทั่วไป : ต้น : เป็นพรรณไม้เถาเลื้อย ใบ : จะมีลักษณะคล้ายกับบอระเพ็ดพุงช้าง ตรงริมขอบใบเรียบ แต่จะไม่มีเหลี่ยม ดอก : ออกตามซอกใบ ดอกแยกเพศอยู่คนละช่อ ดอกสีเขียวอมเหลือง มีขนาดเล็กมาก ผล รูปทรงค่อนข้างกลม...

บอระเพ็ด

บอระเพ็ด ชื่ออื่น ๆ : จุงจิง, เครือเขาฮ่อ, จุ่งจะลิง (ภาคเหนือ-พายัพ), หางหนู (อุบลราชธานี-สระบุรี), เจตมูลหนาม, เจตมูลย่าน (หนองคาย), เจตมูลย่าน, เถาหัวด้วน (ภาคใต้), เจ็ดหมุนปลูก (ภาคใต้)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f.& Thomsonวงศ์ : Menispermaceae ลักษณะทั่วไป : ต้น : เป็นพรรณไม้เถาเลื้อย ใบ : จะมีลักษณะคล้ายกับบอระเพ็ดพุงช้าง ตรงริมขอบใบเรียบ แต่จะไม่มีเหลี่ยม ดอก : ออกตามซอกใบ ดอกแยกเพศอยู่คนละช่อ ดอกสีเขียวอมเหลือง มีขนาดเล็กมาก ผล รูปทรงค่อนข้างกลม...