บวบเหลี่ยม

บวบเหลี่ยม ชื่ออื่น ๆ : มะนอยงู, มะนอยข้อง, มะนอยเลี่ยม (ภาคเหนือ-พายัพ), หมักนอย, มะนอย (เชียงใหม่), บวบหวาน (แม่ฮ่องสอน), บวงเหลี่ยม (ไทย), เดเรเนอมู (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), กะตอรอ (มลายู-ปัตตานี), อ๊อซีกวย (จีน)ชื่อสามัญ : Angled loofahชื่อวิทยาศาสตร์ : Luffa acutangula Roxb.วงศ์ : CUCURBITACEAE ลักษณะทั่วไป : ต้น : เป็นพรรณไม้เถาล้มลุก ชอบเลื้อยพาดพันไปตามต้นไม้อื่น ๆ เช่นบวบทั้งหลาย ใบ : จะมีลักษณะคล้ายบวบกลม แต่ใบนั้นจะมีรอยเว้าเข้าตื้นกว่ามาก ใบจะเป็นสีเหลือง ดอก :...