ทีคนสอ

ทีคนสอ ชื่อสามัญ             Tree Leaved Chaste Tree, Indian Privet, Indian Wild Pepper ชื่อวิทยาศาสตร์     Vitex trifolia Linn VERBENACEAE ชื่ออื่น                     คนทีสอขาว, โคนดินสอ, สีสอ (ประจวบ), มูดเพิ่ง (ตาก), ผีเสื้อน้อย, ดอกสมุทร, สีเสื้อน้อย ลักษณะทั่วไป เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ สูง 3-6 เมตร เปลือกนอกสีเทาดำ เปลือกในสีเหลืองอ่อน แตกเป็นร่องตื้นๆ ตามยาว เรือนยอดเป็นพุ่มกว้าง 2-3 เมตร ในประเทศไทยพบขึ้น ตามป่าเบญจพรรณทั่วไป ในต่างประเทศพบว่า มีถิ่นกำเนิดแถบเอเชียถึงออสเตรเลียความน่าสนใจของไม้ต้นนี้คือ...