ถ่อน

ถ่อน อื่น ๆ : ทิ้งถ่อน, ถ่อน, ถินถ่อน, นมหวา นุมหวา (ไทยภาคกลาง), แซะบ้อง, เซะบ้อง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี)ชื่อสามัญ : White Sirisชื่อวิทยาศาสตร์ : Albizia procera (Roxb.) Benth.วงศ์ : MIMOSEAE ลักษณะทั่วไป : ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้น ที่ปลูกกันตามข้างถนน ลำต้นเป็นสีขาวนวล ผิวเกลี้ยง มีขนาดเท่าต้นก้ามกราม ใบ : ลักษณะใบก็คล้ายกับใบก้ามกราม ดอก : ดอกนั้นก็เช่นเดียวกันคล้ายกับดอกก้ามกราม ผล : ผลนั้นจะออกเป็นฝัก มีลักษณะแบนและใหญ่ ส่วนที่ใช้ : ใบ เปลือก เปลือกต้น ราก ใช้เป็นยา สรรพคุณ :...