ตะโก

ตะโก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros Rhodcalyx ชื่อวงศ์ :  Ebenaceae ชื่ออื่น : ตะโกนา (ลำปาง) พระยาช้างดำ (ทั่วไป) โก (ตะวันออกเฉียงเหนือ) นมวัว (นครราชสีมา) มะโก (เหนือ) มะถ่าน ไฟผี (เชียงใหม่)  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ตะโกนา เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เรียกชื่อ ตะโก หรือพญาช้างดำ เปลือกสีดำแตกเป็นสะเก็ดหนา ใบตะโกนาเป็น ใบเดี่ยว เรียงสลับกัน รูปไข่กลับ สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน โคนใบสอบเป็นรูปลิ่ม ป้อมหรือป้าน ปลายใบโค้งมน ป้าน เว้าเข้า หรือหยักคอดเป็นติ่งสั้น ผิวเกลี้ยงท้องใบเมื่อยังอ่อนมีขนเล็กน้อย ดอกตะโกนา ดอกเพศผู้...