ตะขบไทย

ตะขบไทย ชื่ออื่น ๆ : มะเกว๋นควาย (พายัพ), กือคุ (มลายู), ครบ (ตานี)ชื่อสามัญ : –ชื่อวิทยาศาสตร์ : Flacourtia cataphracta Roxb.วงศ์ : FLACOURTIACEAE ลักษณะทั่วไป : ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง แตกกิ่งก้านสาขาที่เรือนยอดของต้น ใบ : มีสีเขียว ลักษณะของใบจะกลมคล้ายกับใบพุทรา ผล : เป็นลูกกลม ๆ โตขนาดเท่ากับลูกพุทรา มีรสหวานแต่จะฝาดเล็กน้อย ผลสุกมีสีแดงอม ดำ การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ส่วนที่ใช้ : ราก เนื้อไม้ สรรพคุณ : ราก นำมาปรุงเป็นยาขับเหงื่อ เป็นยากล่อมเสมหะและอาจม ซึ่งมีรสฝาดเล็กน้อย เนื้อไม้...