ซาก

ซาก ชื่ออื่น ๆ : ตะแบง (อุดร), ตร้ะ (ส่วยสุรินทร์), ไม้ชาด ชาด พันชาด (อีสาน)ชื่อสามัญ : –ชื่อวิทยาศาสตร์ : Erythroploeum succirubrum, Gagnep, Erythroploeum teysmannii, Kurz.วงศ์ : MIMOSACEAE ลักษณะทั่วไป : ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้น ที่มีลำต้นขนาดใหญ่ ผิวเปลือกลำต้นมีสีดำ เนื้อไม้ในเป็นสีขาว และแก่นกลางไม้มีเนื้อแข็งเป็นสีน้ำตาลเข้ม ใบ : ใบดกหนาทึบ ลักษณะของใบเหมือนกับใบมะค่า หรือใบประดู่ ดอก : ดอกออกเป็นพุ่ม หรือเป็นช่อใหญ่ มีลักษณะเป็นสีเหลือง ผล : ผลมีลักษณะเป็นฝัก...