ซองแมว

ซองแมว ชื่ออื่น ๆ : ซ้องแมวใหญ่ ซ้องแมวน้ำ (ทั่วไป), ซ้องแมวควาย ซองแมว (ภาคกลาง), จิ้งจาย ยอง ขนุน (ภาคใต้), ปะงางอ จิงจ้อ (มลายู-ปัตตานี)ชื่อสามัญ : –ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gmelina villosa Roxb, Gmelina hystrix Kurz.วงศ์ : VERBENACEAE ลักษณะทั่วไป : ต้น : เป็นพรรณไม้เลื้อยยืนต้น ที่ลำเถาเลื้อยแผ่ไปพาดพิงกับต้นไม้อื่น ได้ไกล ๆ แต่ถ้าไม่มี ที่พาดพิงก็จะขึ้น เป็นพุ่มสูงราว 5.5-9 เมตร ใบ : ใบมีขนาดเล็กเท่ากับใบพุดซา มีลักษณะกลางใบแหลมแยกออกข้างเป็น...

ซองแมว

ซองแมว ชื่ออื่น ๆ : ซ้องแมวใหญ่ ซ้องแมวน้ำ (ทั่วไป), ซ้องแมวควาย ซองแมว (ภาคกลาง), จิ้งจาย ยอง ขนุน (ภาคใต้), ปะงางอ จิงจ้อ (มลายู-ปัตตานี)ชื่อสามัญ : –ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gmelina villosa Roxb, Gmelina hystrix Kurz.วงศ์ : VERBENACEAE ลักษณะทั่วไป : ต้น : เป็นพรรณไม้เลื้อยยืนต้น ที่ลำเถาเลื้อยแผ่ไปพาดพิงกับต้นไม้อื่น ได้ไกล ๆ แต่ถ้าไม่มี ที่พาดพิงก็จะขึ้น เป็นพุ่มสูงราว 5.5-9 เมตร ใบ : ใบมีขนาดเล็กเท่ากับใบพุดซา มีลักษณะกลางใบแหลมแยกออกข้างเป็น...