ชะเอมไทย

ชะเอมไทย ชื่ออื่น : ชะเอม, กอกกั้น, ชะเอม, ส้มป่อยหวาน, อ้อยช้าง, ชะเอมไทย (ชุมพร), เซเบี๊ยดกาชา (ตรัง)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Albizia myriophylla Benth.วงศ์ : MIMOSEAE ลักษณะทั่วไป : ต้น : เป็นพรรณไม้เถายืนต้นมีขนาดกลาง ตามลำต้นกิ่งก้านจะมีหนาม ใบ : ใบจะเล็กละเอียดเป็นฝอย มีลักษณะคล้ายส้มป่อย หรือต้นหยก และกระถิน ดอก : ดอกจะมีลักษณะเป็นดอกเล็ก และฟูเป็นช่อสีขาว มีกลิ่นหอม ฝัก : จะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ส่วนที่ใช้ : เนื้อไม้ ใบ ดอก และรากใช้เป็นยา สรรพคุณ...