จำปา

จำปา ชื่ออื่น ๆ : จัมปา (ทั่วไป) , จำปากอ ( มะละยู )ชื่อสามัญ : Champakชื่อวิทยาศาสตร์ : Michelia champaca Linn.วงศ์ : MAGNOLIACEAEลักษณะทั่วไป ต้น: เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง จะออกเป็นต้นเดี่ยว ๆ แตกกิ่งก้านสาขาที่เรือนยอดของต้น ใบ : เป็นไม้ใบเดี่ยว มีสีเขียว ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ซึ่งลักษณะของใบนั้นจะคล้ายกับใบของต้นจำปี แต่จำปามีขนาดที่ใหญ่กว่า ใบจะกว้างประมาณ 2.5 นิ้วยาว 5-8 นิ้ว ดอก : ออกดอกเดี่ยว อยู่ตามง่ามใบตรงส่วนยอดของกิ่ง ดอกนี้จะมีทั้งสีเหลืองอ่อน และสีเหลืองเข้มซึ่งสีเหลืองเข้มนี้เราจะเรียกว่าจำปาทอง...