คูน

คูน ชื่ออื่น ๆ : ลมแล้ง ( ภาคเหนือ ) ,ชัยพฤกษ์, ราชพฤกษ์ (ภาคกลาง),ลักเคย , ลักเกลือ (ปัตตานี ),กีเพยะ (กะเหรี่ยง), ปูโย,ปีอยู,เปอโช,แมะหล่าหยู่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน),เช็งเชียชัวเพียงเต่า,อาเหล็กปก(จีน)ชื่อสามัญ : Golden Shower, Indian Laburnm, Puddingping Tree, Purging Cassiaiชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia fistula Linn.วงศ์ : CAESALPINIACEAE ลักษณะทั่วไป ต้น : คูนเป็นพรรณไม้ยืนต้น มีความสูงประมาณ 15 เมตร ใบ : เป็นใบประกอบ ตรงปลายก้านของมันจะเป็นใบคู่ ใบย่อยมี...

คูน

คูน ชื่ออื่น ๆ : ลมแล้ง ( ภาคเหนือ ) ,ชัยพฤกษ์, ราชพฤกษ์ (ภาคกลาง),ลักเคย , ลักเกลือ (ปัตตานี ),กีเพยะ (กะเหรี่ยง), ปูโย,ปีอยู,เปอโช,แมะหล่าหยู่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน),เช็งเชียชัวเพียงเต่า,อาเหล็กปก(จีน)ชื่อสามัญ : Golden Shower, Indian Laburnm, Puddingping Tree, Purging Cassiaiชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia fistula Linn.วงศ์ : CAESALPINIACEAE ลักษณะทั่วไป ต้น : คูนเป็นพรรณไม้ยืนต้น มีความสูงประมาณ 15 เมตร ใบ : เป็นใบประกอบ ตรงปลายก้านของมันจะเป็นใบคู่ ใบย่อยมี...