ข้าวสารดอกใหญ่

ข้าวสารดอกใหญ่ ชื่ออื่น ๆ : ข้าวสาร(กลาง) เครื่อเขาหนัง(เหนือ) ขาวสารดอกใหญ่(กรุงเทพฯ) เคือคิก(สกลนคร) โอเคือ(ลาว) ไคร้เครือ(สระบุรี) เซงคุยมังอูมื่อ มังอุยเหมื่อเซงครึย(กะเหรี่ยง-ลำปาง) เมืองสาร(ชุมพร)ชื่อสามัญ : –ชื่อวิทยาศาสตร์ : raphistemma pulchellum (Roxb.) well.วงศ์ : ASCLEPIADACEAE ลักษณะทั่วไป ต้น : เป็นพรรรไม้เถา ลำต้นนั้นจะเล้ก และเกลี้ยง และมีน้ำยางสีขาว ใบ : จะออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน คล้ายรูปไข่หรือรูปหัวใจ ตรงปลายใบของมมันจะแหลมมเป็นหางยาว ส่วนขอบใบนั้นจะเรียบและโคนใบจะเว้า มีความกว้างประมาณ 4-15 ซม. ยาวประมาณ 6-20 ซม. เนื้อใบนั้นจะบาง และด้านบนที่โคนเส้นกลางใบจะมีขนขึ้จนเป็นกระจุก ก้านใบจะยาวประมาณ 4-12...