ข่าตาแดง

ข่าตาแดง ชื่ออื่น ๆ : ข่าตาแดงชื่อสามัญ : –ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alpinia officinarum Hanceวงศ์ : – ลักษณะทั่วไป ต้น : เป็นพรรณไม้ลงหัวและต้นเมื่อมันแตกขึ้นเป็นกอจะเหมือนกับข่าใหญ่ แต่ต้นจะเล็กและสั้นกว่าข่าใหญ่เล็กน้อย แต่โตกว่าข่าลิงสักหน่อย ใบ : จะมีลักษณะเช่นเดียวกับข่าใหญ่ หน่อ : เมื่อมันแตกหน่อจะมีสีแดงจัด เราเรียกว่าตาแดง แต่กลิ่นและรสนั้น จะหอมฉุนกว่าข่าใหญ่ หน่อนั้นใช้เป็นผักปรุงอาหาร การขยายพันธุ์ : ด้วยการแยกหน่อเอามาปลูก ส่วนที่ใช้ : ต้น ดอก ใบ และหัว สรรพคุณ : ต้น ใช้รักษาบิด ชนิดที่ตกเป็นโลหิต ดอก ใช้ทารักษาเกลื้อน...