ขี้เหล็ก

ขี้เหล็ก ชื่ออื่น ๆ : ขี้เหล็กหลวง (ภาคเหนือ) ขี้เหล็กบ้าน (ลำปาง) ขี้เหล็กใหญ่ (ภาคกลาง) ยะหา (ปัตตานี) ขี้เหล็ก จีหรี่ (ภาคใต้)ชื่อสามัญ : Siamese cassiaชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia siamea lamk. ( C. Florida vahl)วงศ์ : CAESLPINIACEAE ลักษณทั่วไป: ต้น ขี้เหล้กเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ใบ : เป็นใบรวมซึ่งประกอบด้วยใบย่อยประมาณ 20 ใบ ลักษณะใบจะดกหนาทึบ คล้ายใบทรงบาดาลหรือใบของชุมเห็ดไทย ดอก : จะออกเป็นช่อสีเหลืองสวย ฝัก : มีลักษระแบนอวบและยาวประมาณ 15...