ขันทองพยาบาท

ขันทองพยาบาท ชื่ออื่น ๆ : ฮ่อสะพายควาย ยางปลอก(แพร่,น่าน) ขันทองพยาบาท(ไทยภาคกลาง) ขันทองพยาบาทเครือ(จันทบุรี) ป่าช้สหมองชื่อสามัญ : Suregada multiflorumชื่อวิทยาศาสตร์ : Gelonium multiflorum A. Juss.วงศ์ : EUPHORBIACEAE, HIPPOCRATEACEAE ลักษณะทั่วไป ต้น: เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง กิ่งก้านค่อนข้างกลม จะมีสีเทา เกลี้ยง หูใบเล็ก หลุดร่วงได้ง่าย ใบ : จะหนาแข็งดกทึบ เป็นใบเดี่ยว จะออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ รูปหอกแกมขอบขนานมีความกว้างประมาณ 4-8 ซม. ยาวประมาณ 10-16.5 ซม. ตรงปลายใบของมันจะแหลมหรือ มน โคนใบก็จะแหลม ขอบใบจักเป็นซี่ฟัน เนื้อใบจะหนามีลักษณะคล้ายแผ่นหนัง...