ขลู่

ขลู่ ชื่ออื่น ๆ : หนาดงัว หนาดวัว หนวดงั่ว หนวดงิ้ว (อุดรธานี) ขี้ป้าน (แม่ฮ่องสอน) ขลู่ (ภาคกลาง) คลู ขลู (ภาคใต้) หลวน ซี (จีนกลาง) หล่วงไซ (แต้จิ๋ว)ชื่อสามัญ : Indian Marsh Fleabaneชื่อวิทยาศาสตร์ : Pluchea indica (Linn.) Less.วงศ์ : Compositae ลักษณะทั่วไป ต้น : เป็นพรรณไม้พุม่ขนาดเล็ก ลต้นมีความสูงประมาณ 0.5-2 เมตร แตกกิ่งก้านมากและเกลี้ยง ใบ : จะมีกลิ่นฉุน ใบเล็กรูปไข่กลับ มีความยาวประมาณ...

ขลู่

ขลู่ ชื่ออื่น ๆ : หนาดงัว หนาดวัว หนวดงั่ว หนวดงิ้ว (อุดรธานี) ขี้ป้าน (แม่ฮ่องสอน) ขลู่ (ภาคกลาง) คลู ขลู (ภาคใต้) หลวน ซี (จีนกลาง) หล่วงไซ (แต้จิ๋ว)ชื่อสามัญ : Indian Marsh Fleabaneชื่อวิทยาศาสตร์ : Pluchea indica (Linn.) Less.วงศ์ : Compositae ลักษณะทั่วไป ต้น : เป็นพรรณไม้พุม่ขนาดเล็ก ลต้นมีความสูงประมาณ 0.5-2 เมตร แตกกิ่งก้านมากและเกลี้ยง ใบ : จะมีกลิ่นฉุน ใบเล็กรูปไข่กลับ มีความยาวประมาณ...