กุ่มบก

กุ่มบก ชื่ออื่น ๆ : กุ่ม (เลย) กุ่มน้ำบก (ชลบุรี)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crateva religiosa Forst. F.วงศ์ : CAPPARIDACEAE ลักษณะทั่วไป ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้น มีความสูงประมาณ 5-15 เมตร ใบ : ใบออกเป็นช่อ ๆ หนึ่งมีราว 3 ใบ ใบมีลักษณะเป็นรูปไข่รีหรือรูปขอบขนานปลายใบแหลมเรียวมีติ่งสั้น ๆ โคนใบสอบแคบ เนื้อผิวใบบาง นิ่ม เส้นแขนงใบมี 7-11 คู่ จะเห็นได้ชัด ขนาดของใบกว้างประมาณ 1.5-4 นิ้ว ยาวประมาณ 3.5-6.5 นิ้ว ดอก...