การบูร

การบูร ชื่ออื่น ๆ : การบูร การบูร (ภาคกลาง) อบเชยญวน พรมเส็ง (เงี้ยว) เจียโล่ (ประเทศจีน)ชื่อสามัญ : Camphor, Laurel Camphor, Gum Camphor, Formosan Camphorชื่อวิทยาศาสตร์ : Cinnamomum Camphora Th Fries, Cinnamomum Camphora Nees ex Eberm”วงศ์ : LAURACEAE ลักษณะทั่วไป ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้น ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีลำต้นสูงประมาณ 9 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 25-45 นิ้ว ผิวมันเกลี้ยงเป็นสีเขียว ใบ...

การบูร

การบูร ชื่ออื่น ๆ : การบูร การบูร (ภาคกลาง) อบเชยญวน พรมเส็ง (เงี้ยว) เจียโล่ (ประเทศจีน)ชื่อสามัญ : Camphor, Laurel Camphor, Gum Camphor, Formosan Camphorชื่อวิทยาศาสตร์ : Cinnamomum Camphora Th Fries, Cinnamomum Camphora Nees ex Eberm”วงศ์ : LAURACEAE ลักษณะทั่วไป ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้น ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีลำต้นสูงประมาณ 9 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 25-45 นิ้ว ผิวมันเกลี้ยงเป็นสีเขียว ใบ...