กะทกรก

กะทกรก ชื่ออื่น ๆ : อังนก น้ำใจใคร่ สอกทอก จากกรด อีทก นางจุม นางชม ผักเยี่ยวงัวชื่อวิทยาศาสตร์ : Olax Scandens Roxb.วงศ์ :OLACACEAE ลักษณะทั่วไป ต้น เป็นพรรณไม้ที่มีลำต้นเป็นเถา ลักษณะลำเถามีหนามขึ้นห่างห่าง เนื้อไม้มีสีขาว ใบ : ใบมีลักษณะปลายใบเรียวแหลม ริมขอบใบเรียบไม่มีหยัก เนื้อไม้บาง ลักษณะของใบคล้ายใบมะยม แต่มีขนาดใหญ่กว่า ใบออกดกทึบ ดอก : ดอกออกเป็นกระจุกตามบริเวณง่ามใบ ดอกมีขนาดสีขาว ผล : ผลมีลักษณะรี หรือกลม มีขนาดเท่ากับเมล็ดบัว ส่วนที่ใช้ : เนื้อไม้ เปลือก เมล็ด ราก ใบ สรรพคุณ : เนื้อไม้ มีรสชาติฝาดเฝื่อนเล็กน้อย ใช้เป็นยาคุมธาตุถอนพิษเบื่อเมาทุกชนิด รักษาบาดแผล เปลือก...