กวาว

กวาว ชื่ออื่น ๆ : ทองเครือ กวาวเครือขาว(พายัพ) ตามจอมทอง(ชุมพร) กว๋าวเครือ จานเคคอ ทองกวาว กวาวหัว (กะเหรี่ยง-กาญจน์)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Butia Superbaวงศ์ : PAPILIONEAE ลักษณะทั่วไป ต้น : เป็นพรรณไม้เถาชนิดหนึ่ง ลำเถาจะเจริญเติบโตพาดพันหรือยึดเกาะกับต้นหมายใหญ่ๆ และยังเป็นพรรณไม้เถาที่มีหัวอีกด้วยซึ่งหัวนี้จะฝังอยู่ใต้ดิน สีขาวคล้ายกับหัวมันแกว ใบ : เป็นใบไม้รวม ก้านใบก้านหนึ่งมีใบย่อยอยู่ 3ใบมีสีเขียวใบจะคล้ายกับใบถั่วคล้า ดอก : เป็นดอกเดี่ยว และมีขนาดใหญ่ จะคล้ายกับดอกแคน่าดูมาก ส่วนที่ใช้ : หัว และเปลือก สรรพคุณ : หัว ของกวาวนี้มีสรรพคุณดีถ้าทานให้ปริมาณ แต่ถ้าทานมากเกินก็มีพิษเช่นกัน เป็นยาทำให้สุขภาพร่างกายเจริญเติบโตได้ดี จะทำให้เกิดกำลัง...