กระเบาน้ำ

กระเบาน้ำ ชื่ออื่น ๆ : กะเบาข้าวแข็ง กะเบาข้าวเหนียว กะเบา กะเบาเบ้าแข็ง(ภาคกลาง) มะกูลอ กะตงคง(ลาว-เชียงใหม่) กะดงเบา(ลำปาง) กะเบาใหญ่(นครราชสีมา) เบา กูลา(ปัตตานี) หัวค่าง(ประจวบ) กะเบาตึกกะเบาดึก กราเบา(เขมร) ตั้วโฮ่งจี๊(จีน)ชื่อสามัญ : Chaulmoograชื่อวิทยาศาสตร์ : Hydnocarpus anthelminticus Pierre.วงศ์ : BIXACEAE ลักษณะทั่วไป ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้น ซึ่งมีขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ เนื้อไม้มีสีน้ำตาลอมเทา ใบ : ใบมีสีเขียวแก่ เป็นใบเดี่ยว รูปลักษณะของใบยาวประมาณ 4-4.5 นิ่ว มีความกว้างประมาณ 1-1.5 นิ้ว กิ่งใบหนาทึบมาก และใบของมันจะมีรสเบื่อเมา ดอก...