กระเทียม

กระเทียม ชื่ออื่น ๆ : หอมเทียม (ภาคเหนือ) กระเทียมขาว หอมเทียม(อุดรธานี) เทียม หัวเทียม (ภาคใต้-ปัตตานี)ชื่อสามัญ : Garlicชื่อวิทยาศาสตร์ : Allium sativum Linn.วงศ์ : AMARYLLIDACEAE ลักษณะทั่วไป ต้น : เป็นพรรณไม้ล้มลุกมีเนื้ออ่อน ต้นจะสูงประมาณ 30-45 ซม. หัว : หัวอยู่ในดิน ประกอบด้วยหัวเล็ก ๆ หลายหัวรวมกัน ยาวประมาณ 1-4 ซม. มีเปลือกนอกสีขาวหุ้มอยู่ 2-3 ชั้น ใบ : เป็นสีเขียวแก่ ใบแบน แคบ ยาวประมาณ 30-60...

กระเทียม

กระเทียม ชื่ออื่น ๆ : หอมเทียม (ภาคเหนือ) กระเทียมขาว หอมเทียม(อุดรธานี) เทียม หัวเทียม (ภาคใต้-ปัตตานี)ชื่อสามัญ : Garlicชื่อวิทยาศาสตร์ : Allium sativum Linn.วงศ์ : AMARYLLIDACEAE ลักษณะทั่วไป ต้น : เป็นพรรณไม้ล้มลุกมีเนื้ออ่อน ต้นจะสูงประมาณ 30-45 ซม. หัว : หัวอยู่ในดิน ประกอบด้วยหัวเล็ก ๆ หลายหัวรวมกัน ยาวประมาณ 1-4 ซม. มีเปลือกนอกสีขาวหุ้มอยู่ 2-3 ชั้น ใบ : เป็นสีเขียวแก่ ใบแบน แคบ ยาวประมาณ 30-60...