กระเช้าฝีมด

กระเช้าฝีมด ชื่ออื่น ๆ : กระเช้าฝีมด กระเช้ามด (กลาง)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aristolochai tagala Cham.วงศ์ : ARISTOLOCHIACEAE ลักษณะทั่วไป ต้น : เป็นพรรณไม้เลื่อย ที่มีลำต้นเป็นถา ลักษณะเรียบเถาไม่มีขน พื้นผิวเป็นร่องไปตามยาวของลำเถา ใบ : ใบเป็นใบเดี่ยว มีลักษณะเป็นรูปหอกแกมไข่ โคนใบเว้าหย้กลึกเป็นรูปหัวใจ ปลายใบแหลม พื้นผิวและริมขอบใบเรียบเกลี้ยง ใบมีขนาดกว้างประมาณ 2-5 นิ้ว ยาวประมาณ 3-10 นิ้ว สันใบยาวประมาณ 1.5-2.5 นิ้ว ดอก : ดอกออกเป็นช่อสั้น ๆ ช่อหนึ่งมี 1-2 ดอก ดอกมีลักษณะขนาดเล็ก กลีบดอกมีชั้นเดียว...