กระวาน

กระวาน ชื่ออื่น ๆ : กะวาน กระวานเทศชื่อสามัญ : cardamomชื่อวิทยาศาสตร์ : Elettaria cardamomum, Maton.วงศ์ : ZINGIBFERACEAE ลักษณะทั่วไป ต้น: ลักษณะต้นแบน มีความสูงประมาณ 1.75-3.60 เมตร ใบ : ใบเป็นกาบหุ้มลำต้น ใบกว้างประมาณ 2.5-12.5 ซม. และมีความยาวประมาณ 29-75 ซม. ดอก : ออกเป็นช่อ มีสีขาวแกมเขียว ก้านช่อนั้นจะผุดออกมาจากลำต้นที่ติดอยู่กับดิน ผล : มีลักษณะเป็นรูปรี กลมเกลี้ยง และเป็นกลีบที่ประกบติดกันแน่นอยู่ 3 กลีบ ผลของมันยาวประมาณ 1-1.5 นิ้ว และหนาประมาณ...