กระทุงหมาบ้า

กระทุงหมาบ้า ชื่ออื่น ๆ : ผักอ้วนหมู เครือเขาหมู(ภาคเหนือ) กะทุงหมาบ้า คันชุน สุนัขบ้า(ภาคกลาง) มวนหูกวาง(เพชรบุรี) เถาวัน(ปักษ์ใต้)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dregea volubilis (L.f.) Hook f.วงศ์ : ASCLEPIADACEAE ลักษณะทั่วไป ต้น : เป็นพรรณไม้เลื้อย มีลำต้นเป็นเถากลม เนื้อแข็ง เปลือกมีสีน้ำตาลอ่อน ลำต้นเถาพาดพันตามต้นไม้ใหญ่ ใบ : ใบเป็นใบเดี่ยว ใบมีลักษณะเป็นรูปไข่ ปลายใบยาวเรียวโคนใบมน หรือเว้า ขนาดของใบกวางประมาณ 1.5-4 นิ้ว ยาวประมาณ 2.5-4.5 นิ้ว เนื้อผิวใบค่อนข้างหนาหลังใบมีสีเขียวเข้ม ใต้ท้องใบมีสีเขียวอ่อนกว่า ก้านใบยาว 1.5-2.5 นิ้ว ดอก : ดอกออกเป็นช่อตามบริเวณง่ามใบ ลักษณะของดอกเป็นดอกที่มีขนาดเล็ก มีกลีบดอกและกลีบรองกลีบดอกอย่างละ 5...